Kiikoisten Yrittäjät ry on perustettu joulukuussa 1965. Yhdistyksen tehtävänä on Kiikoisten alueella sijaitsevien yrittäjien ja yritysten edunvalvonta sekä yrittäjyyden ja yritysten välisen yhteistyön edistäminen.

Kiikoisten kunta yhdistyi Pirkanmaalla sijaitsevaan Sastamalan kaupunkiin vuoden 2013 alussa.  Yhdistys toimi Satakunnan Yrittäjien paikallisyhdistyksenä vuoden 2013 loppuun asti ja liittyi kuntaliitoksen myötä seuraavan vuoden alussa Pirkanmaan Yrittäjiin.

Nykyisin yhdistys toimii yhtenä Sastamalan kaupungin kuudesta yrittäjäyhdistyksestä, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä edunvalvontaan ja yritystoiminnan edellytysten kehittämiseen liittyvissä tehtävissä Sastamalassa sekä aluejärjestössä.

Yhdistyksen vuosittainen päätapahtuma on kaupungin yrittäjäyhdistysten yhteinen gaalajuhla, jossa palkitaan Vuoden yrittäjät. Lisäksi yhdistys järjestää jäsenilleen erilaisia tilaisuuksia sekä virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa.

Kiikoisten alueelle on tyypillistä pienimuotoinen ja monipuolinen eri alojen yritystoiminta. Alueella toimii noin 120 yritystä ja koko työvoimasta yrittäjiä on lähes 25%. Suurin osa yrityksistä toimii rakennus-, kuljetus- ja palvelutuotannon sekä vähittäiskaupan parissa. Kiikoisissa kaupat ja palvelut ovat keskittyneet kylänraiteille sekä valtatien 11 ja kantatien 44 risteysalueella sijaitsevalle Vuolteen teollisuusalueelle, missä toimii ABC-liikennemyymälän lisäksi erikoisliikkeitä sekä muita yrityksiä. Vuolteen aluetta vilkastuttaa myös vuonna 2013 valmistunut torialue.

Alueen yritystoiminnan ja elinvoimaisuuden kannalta merkittävimpiä seikkoja ovat olleet hyvät tieyhteydet lähialueen kaupunkeihin sekä valokuituverkon rakentaminen koko entisen Kiikoisten kunnan alueelle.

 

Nina Rajainmäki

Puheenjohtaja

kiikoisten(et)yrittajat.fi

Hallituksen jäsenet:

  • Mika Myllymaa, varapuheenjohtaja
  • Kari Rajainmäki, sihteeri
  • Eelis Järvenpää
  • Jouni Rintala
  • Kirsi Aurasto