Yhdistys on perustettu 1950-luvun alussa. Se on yleishyödyllinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joka tekee monialaista kotiseututyötä tavoitteenaan aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön taltiointi ja esittäminen, ympäristön suojelu, maisemanhoito sekä kulttuurimatkailun edistäminen.